Newyddion

Cyflwyniad i nodweddion a manteision cadeiriau olwyn trydan ysgafn plygadwy -

Mae cadeiriau olwyn plygu trydan wedi chwyldroi symudedd i bobl ag anableddau neu symudedd cyfyngedig.Wrth i gymdeithas ddod yn fwy cynhwysol a hygyrch, mae'r galw am atebion symudedd arloesol ac ymarferol yn parhau i gynyddu.Fel canlyniad,cadeiriau olwyn plygu pŵerwedi dod yn ddewis poblogaidd i oedolion sy'n chwilio am gyfleustra, cysur ac annibyniaeth.

cadeiriau olwyn trydan ysgafn

Un o brif nodweddioncadeiriau olwyn plygu trydanyw eu dyluniad ysgafn.Wedi'u gwneud gyda ffrâm aloi alwminiwm gwydn, mae'r cadeiriau olwyn hyn nid yn unig yn gadarn ond hefyd yn gludadwy.Mae'rcadair olwyn trydan plygu ysgafncaniatáu i ddefnyddwyr eu cludo'n hawdd mewn cerbydau, gan wneud teithio'n ddi-bryder, yn enwedig i'r rhai sydd angen cadair olwyn bob dydd.

Mae'r mecanwaith sy'n cael ei bweru gan fatri yn fantais arallcadair olwyn pŵer plygu.Mae gan y cadeiriau olwyn hyn batri lithiwm 24V 12Ah, sy'n darparu pŵer cyfleus a pharhaol.Gall defnyddwyr deithio hyd at 10-18 cilomedr ar un tâl, yn dibynnu ar ffactorau fel tir a phwysau'r defnyddiwr.Mae hyn yn sicrhau bod pobl yn gallu llywio eu hamgylchedd yn rhydd heb orfod poeni am y gadair yn rhedeg allan o bŵer.

Mae modur ancadair olwyn moduryn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu profiad gyrru llyfn a diymdrech.Mae gan y cadeiriau hyn fodur pwerus 180 * 2 heb frwsh sy'n darparu symudedd a rheolaeth ragorol.Mae technoleg modur di-frws hefyd yn caniatáu gweithrediad tawel, gan wella cysur defnyddwyr a lleihau unrhyw aflonyddwch sŵn.

cadeiriau olwyn trydan ar gyfer pobl hŷn

Mae rheolaeth yn agwedd bwysig ar unrhyw gadair olwyn, acadair olwyn trydan plygadwyrhagori yn y maes hwn.Mae'r rheolydd ffon reoli LCD 360 ° a fewnforiwyd yn galluogi defnyddwyr i lywio eu hamgylchoedd yn hawdd ac yn gywir.Mae'r rheolydd uwch hwn yn cynnig ystod eang o opsiynau rheoli, gan ganiatáu i ddefnyddwyr symud ymlaen, yn ôl, troi ac addasu cyflymder y gadair yn hawdd.

Mae nodweddion diogelwch yn hollbwysig pan ddaw icadeiriau olwyn trydan, ac mae'r system brecio electromagnetig ABS sydd wedi'i hintegreiddio yn y cadeiriau olwyn plygadwy hyn yn sicrhau'r diogelwch mwyaf posibl.Mae'r system brecio electromagnetig yn darparu grym brecio dibynadwy ac effeithlon, gan wella diogelwch a diogelwch cyffredinol y defnyddiwr.Yn ogystal, mae'r nodwedd gwrth-olwyn yn atal y gadair rhag rholio yn ddamweiniol, gan ychwanegu diogelwch ychwanegol.

Mae'r capasiti llwyth uchaf o 130KG yn ystyriaeth bwysig wrth ddewis cadair olwyn plygu trydan.Mae'r capasiti cario llwyth hwn yn caniatáu i'r gadair ddarparu ar gyfer ystod eang o ddefnyddwyr, gan ddarparu hygyrchedd a chynhwysedd cyfartal i unigolion o wahanol feintiau.

Mae gallu dringo yn ffactor arall sy'n gosodcadair olwyn drydan symudolar wahân.Gyda gallu dringo o hyd at 13 °, gall y cadeiriau hyn drin amrywiaeth o dirweddau, gan gynnwys arwynebau ar lethr a rampiau.Mae'r nodwedd hon yn caniatáu i ddefnyddwyr symud yn hyderus ac yn annibynnol trwy amgylcheddau dan do ac awyr agored heb unrhyw gyfyngiadau.

cadair olwyn pŵer

Ar y cyfan, mae llawer o nodweddion a manteision i acadair olwyn trydan plygu ysgafn.O'u dyluniad ysgafn a chludadwy i'w pŵer batri parhaol, mae'r cadeiriau olwyn hyn yn darparu cyfleustra ac annibyniaeth i unigolion â symudedd cyfyngedig.Mae moduron a systemau rheoli uwch yn darparu symudedd diymdrech, tra bod nodweddion diogelwch fel y system brecio electromagnetig yn sicrhau iechyd defnyddwyr.Gyda chynhwysedd llwyth uchaf o 130kg a graddadwyedd hyd at 13 °, mae'r cadeiriau olwyn hyn yn amlbwrpas ac yn addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddwyr.Wrth i dechnoleg barhau i ddatblygu, bydd cadeiriau olwyn plygu trydan yn sicr yn chwarae rhan hanfodol wrth wella symudedd a gwella ansawdd bywyd oedolion â symudedd cyfyngedig.


Amser post: Hydref-26-2023